3. Más allá del horizonte

4. El cas d'un caixer senyor qui volia qualcar dalt d'un matxo

5. Mar Balear

6. Protocols de les festes de Sant Joan de Ciutadella

7. Festes de Sant Antoni

8. Llibre de Sainets

9. Participació de la Família Salort a les festes de Sant Joan de Ciutadella

10. Expatriats Menorquins

11. Festes de Sant Joan (Bienni 1956 -1959)

12. Rondaies de Menorca

13. Obriu en nom de Rei!

14. Històries d'un hort des Pla

15. Menorca 1830

16. Les festes de Sant Joan durant la dominació francesa

17. Esquitxos radiofònics

18. Economia i propietat a Ciutadella el 1818

19. Metge a Menorca

20. A verlas venir

21. Propietat agrària a Maó el 1818

22. El naufragio del Général Chanzy

23. Campanes no toquen

24. La indiferència religiosa dels ferreriencs

25. Josep Vivó i Parpal

26. Els cavallers de les festes de Sant Joan de Ciutadella

27. Ses Carotes de Sant Joan

28. Propietat agrària a Alaior el 1818

29. Els Català i els Bonet, Mariners i Comerciants